Muziektherapie

SpeelevenBlokquote
“Ik SpeeL even voor iedereen die het horen wil!"

Muziektherapie kan jouw kind veel plezier brengen, beter laten communiceren of doelen laten leren. Dat is waarom ik met Speeleven graag muziektherapie inzet!Brengt muziek jouw kind veel plezier en wil je het hier vaker mee in aanraking brengen? Is interactie met jouw kind met een beperking moeilijk? Kan je kind met autismespectrumstoornis niet of nauwelijks praten? In veel gevallen kan (samen) zingen of muziek maken een grote rol spelen. Bij het maken van muziek worden er namelijk andere delen van de hersenen aangesproken. Hierdoor zijn blokkades, die er bij praten wel zijn, even verdwenen. Geen wonder dat mensen spreken over de wonderen van muziektherapie. Precies de reden waarom ik het tijdens mijn werk graag inzet!

Plezier
Muziek brengt plezier, zorgt ervoor dat mensen met elkaar in contact komen, zich kunnen uiten én kan zelfs ‘helend’ werken. Juist daarom is muziektherapie hét ideale middel om in te zetten bij kinderen met een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis. Reden genoeg om jouw kind kennis te laten maken met muziektherapie en de vele voordelen er van.

Doelen
Muziektherapie kan meerdere doelen hebben. Plezier maken door middel van muziek is daarbij belangrijk, maar ook ontwikkeling op diverse gebieden kan een goede reden zijn om voor muziektherapie te kiezen. Door middel van zang en muziekspel wordt geoefend met bijvoorbeeld het uitbreiden van de woordenschat en spraak, de motoriek of sociale vaardigheden. Tevens wordt er kennis gemaakt en geoefend met ritme, toon en dynamiek.

Sociaal
Behalve het puur muzikale gedeelte, kan muziektherapie ook ingezet worden om te oefenen met hard & zacht. Denk hierbij aan het stemvolume tijdens het zingen of de manier waarop een trommel wordt bespeeld. Dit leert een kind zijn gedrag af te stemmen op zijn omgeving. Zo kan muziektherapie ook worden ingezet om (sociale) vaardigheden te verbeteren. Als laatste kan muziek prikkelen om een boodschap of emotie uit te dragen die er gesproken niet (goed) uitkomt.

Opnemen
Tijdens onze muziektherapie kijk ik niet alleen naar de wensen van jouw kind, maar kan ik eventueel ook de sessie opnemen zodat deze naderhand teruggekeken kan worden. Hierdoor kan het kind, al dan niet samen met een betrokkene, de sessie nog een keer beleven. Tevens wordt het voor ouders duidelijker wat werkt en wat het samen muziek maken doet. Een goed instrument om ook zelf met muziek aan de slag te gaan!

Wil je jouw kind met een beperking meer levensplezier geven door muziek te laten maken, te beleven of samen te zingen? Heb je concrete doelen die je door middel van muziek wilt bereiken? Denk hierbij aan het uiten van gevoelens, uitbreiding van lichaamsbesef, vaardigheden of ontwikkelen van de woordenschat. Of heb je een andere muzikale vraag? Plan een afspraak met mij om muziektherapie te ervaren en te kijken of ik bij jouw kind de juiste snaar raak.

Kennis maken met Muziektherapie?