FloorPlay

SpeelevenBlokquote
“Met FloorPlay proberen we de boom (het kind) zo optimaal mogelijk te laten groeien”

SpeeLeven geeft Floorplay om jouw kind meer bij het gezin te betrekkenBeter (spel)contact met je kind met een beperking maken? Dat is soms best lastig als het kind niet of nauwelijks communiceert door te praten. Maar ook zonder met elkaar te spreken is er véél mogelijk. Zelfs als het kind lichamelijk beperkt is en hierdoor gelimiteerd is in zijn mogelijkheden. Als ouder leer ik je door middel van Floorplay datgene te vinden waardoor je de connectie maakt met jouw kind!

Persoonlijk
Hoe dat werkt? Tijdens één of meerdere Floorplay sessies bekijken wij samen jullie spel en welke kansen dit biedt. Hierna geef ik gepersonaliseerd advies in een gesprek. Dit doe ik onder andere aan de hand van videobeelden welke ik gemaakt heb tijdens jullie spelsessie. Simpel, maar doeltreffend!

Profiel
Tijdens de Floorplay sessies maak ik een profiel van het kind door het met de ouder(s) te laten spelen. Daarbij kijk ik hoe het spel in elkaar zit en hoe het kind in de wereld staat. Belangrijk zijn daarbij de spreekwoordelijke wortels. Worden prikkels goed verwerkt? En hoe komen deze binnen? Het ene kind reageert namelijk normaal op interactie van buitenaf, het andere heeft last van een over- of onderreactie. Voor elke situatie is er een specifieke aanpak om het contact te bevorderen en aangenaam te laten zijn, voor ouder en kind.

Contact
Floorplay heeft niet alleen als doel om al spelend contact te leggen, maar ook om jouw kind meer bij de dagelijkse gang van zaken te betrekken. Bijvoorbeeld door het mee te laten kijken wat er in de keuken gebeurt tijdens het koken en het vervolgens in aanraking te brengen met alledaagse producten. Denk bijvoorbeeld aan iets simpels als een aardappel laten voelen, zien, of ruiken na het schillen hiervan. Het klinkt eenvoudig, maar hierdoor ontwikkelt het kind daadwerkelijk een sterker gevoel van betrokkenheid bij de activiteit. Fijn voor ouder en kind!

Betrokken
Wil je dat jouw kind meer betrokken is bij jullie dagelijks leven? Dan doe je dat door meer in de wereld van het kind te komen. Vaak zijn het simpele stappen die inspelen op reeds aanwezige interesses. Is jouw kind altijd met een opgeblazen ballon bezig? Kijk eens hoe het reageert op een lege ballon. Daarbij ben jij namelijk nodig om de ballon op te blazen! Ook hier kan je spelenderwijs mee variëren door deze leeg te laten lopen of weg te laten vliegen. Let hierbij op de signalen die je terug krijgt. Wordt er gelachen? Is het spannend? En bovenal: Hoe bevordert dit de interactie?

Benadering
Bij alles is benadering de sleutel tot succes. Het klinkt logisch dat je jezelf in jouw kind inleeft, maar soms gaat dit niet (meer) vanzelf. Bij een kind met een jongere ontwikkelingsleeftijd dan de lichamelijke ontwikkeling doet denken, is het zélfs voor ouders soms vreemd het op het juiste sociaal-emotionele niveau aan te spreken. Simpele veranderingen in toon, houding en gedrag kunnen dan het contact al enorm bevorderen!

Wil je meer (spel)contact met jouw kind met een beperking en het meer in het gezin(sleven) betrekken? Zie je contactmomenten, maar is het lastig deze tot daadwerkelijke connectie om te zetten? Of vind je het moeilijk de juiste toon of houding te vinden? Laat mij je op weg helpen! Als Floorplay coach laat ik je, aan de hand van onze sessies én aan de hand van de videobeelden, de regie pakken of terugvinden. Met daarin voor jouw kind de hoofdrol!

Benieuwd hoe FloorPlay het contact met jouw kind kan verbeteren?